ตารางสเตตัสและสกิล

posted on 09 May 2011 17:59 by rebotguild

ตาราค่า CHA

สำหรับแกะสายบัฟทั้งหลาย

Credit : http://www.bigbugstudio.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=8215&sid=3fbb4c7429c0128893155ae2c0da0e99

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------